Achtertuin Marcellistraat Enter

Hier hebben we allereerst de vijver eruit gehaald en deze verdicht met geel zand, en is de oude bestrating verwijderd. Toen het grondwerk klaar was hebben we de tegels en blokken over het huis laten zetten. Vervolgens zijn de tegels gelegd en is er een afwateringsgoot geplaatst, waardoor we het terras konden voegen en afwerken. Om de oude muur uit het zicht te raken, hebben we er een nieuwe muur voorgelijmd. Bovenop hebben we grote muurelementen geplaatst en deze compleet afgekit, zodat dit ook gebruikt kan worden als zitbank in de zomer.